Kulturforståelse i arbejdet med social kontrol

En fagprofessionel som er vidne til negativ social kontrol hos et ungt barn i skolen, har et stort ansvar i at gribe ind hos den enkelte familie. Negativ social kontrol kan nemlig medføre skrækkelige og vidtstrækkende konsekvenser, for det barn som er impliceret i kontrollen. Det kan være svært for unge med en anden kulturel baggrund at bryde den sociale arv, som man er født ind i. Der er af den grund mange minoritetsbørn og unge som sidder i lidt af en fælde, og med ringe kort på hånden hvad angår let integration i den danske kultur. Det kan nærmest føles som at leve et dobbeltliv, hvor man skal forsøge at passe ind i begge lejre. Det er noget nær umuligt at passe ind i begge kasser. Den fagprofessionelle underviser, som bliver gjort opmærksom på vanskeligheder og problemer hos det enkelte barn, er i sin gode ret til at bryde ind og forsøge at hjælpe barnet og familien bag til bedre at passe ind i samfundet. 

Børn og unge fra familier, hvor religion og stærke æres normer er gældende, hvor særligt unge piger/kvinder er henlagt negativ social kontrol. 

Skræddersyet kursus med fokus på integration i dybden og kulturforståelse

En indsigt i flygtninge og indvandrers kultur, er et essentielt værktøj i arbejdet med social kontrol og æresrelaterede konflikter. Med en bredere og mere indsigtsfuld viden og forståelse for minoriteter, kan man lettere hjælpe børn og unge med at integrere sig på de danske skoler. Ved kulturforståelse for man viden omkring hvorfor vi gør, som vi gør, og hvorfor andre gør som de gør. Med forståelse og indsigt kommer man langt, og det kan være en øjenåbner omkring hvad det kræves at øge trivslen blandt minoritetsunge og børn. 

Kulturforståelse i forhold til fleksible og ufleksible indvandrere

Når vores kultur møder andre kulturer, kan der let opstå problemer på tværs af normer og livsstile. Kulturforståelse og det at kunne sætte sig i en andens sted og oprindelsessted er alfa omega for et velfungerende samfund. Ingen samfund i verden er hele, alle lande har forskellige kulturer og tro som man lever efter. Det kan derfor være svært at skabe ordentlige betingelser for flygtningen i et land. Kulturforståelse handler om at have respekt for andre menneskers syn på verden, og det kan italesættes på skræddersyede kurser til fagprofessionelle. 

Også selvom dette syn kan stride mod egne normer, værdier og opfattelser af virkeligheden. Det overordnede mål med at opnå en faglig kulturforståelse er at skabe en god dialog og en professionel opgaveløsning.