Hvad vil det sige at være kulturkristen?

Hvad er kirkens praksis egentlig for de fleste danskere?

Som dansker gælder det for de fleste, at de er i kirke mindst tre gange i deres liv. Det sker ved deres dåb, konfirmation og begravelse. Derudover er det meget forskelligt og individuelt, hvor meget man som dansker praktiserer kristendommen – hvis overhovedet. Kender du begrebet kulturkristen?

Det betyder det, at være kulturkristen

Kulturkristen er en betegnelse for en person, der har kristne værdier, men ikke nødvendigvis er troende. Kulturkristne værdier omfatter bl.a. respekt for andre mennesker, ærlighed og medmenneskelighed. De kulturkristne er ofte aktive i frivillige organisationer og støtter gerne op om sociale projekter. De fleste danskere er faktisk kulturkristne uden at vide det – fordi mange af de kristne værdier er en del af den danske kultur, og danskere efterlever disse værdier, uden at overveje, hvor de kommer fra.

Værdierne i kristendommen skinner altså igennem i det danske samfund, uden at de fleste bemærker det. De fleste tænker kun over disse værdier, når de selv står i en kirke, og kommer ind i hjertet af det budskab, som kristendommen har.

Det er som sagt kristendommen, der står for en række værdier, der er dybt forankret i den kristne tro og dermed i kulturkristnes levemåde. Det er værdier som barmhjertighed, medfølelse, tilgivelse, kærlighed og fællesskab. De er grundlæggende elementer i den kristne kirkes lære, og de ligger til grund for dens måde at forstå og praktisere troen på.

Kirkens arbejde

Det er ikke kun præsten, der får kirkens virke til at køre rundt. Ofte er der mange mennesker ansat i en kirke, da der er meget fysisk arbejde, når man arbejder i en kirke. Blandt andet er der i alle kirker en katafalk, som er en platform, der bruges til at bære en kiste på.