Hvad er dine muligheder som ledig på arbejdsmarkedet?

Kender du til dine muligheder og rettigheder i tilfælde af, at du pludselig mister dit arbejde og bliver ledig på jobmarkedet? Du kan besøge hjemmesiden, https://www.itucation.dk/, og se hvordan du kan udnytte din ledighed og bruge den på at udvikle dig gennem et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb. På den måde kan du under din ledighed både skærpe, finpudse og tilegne dig nye kompetencer, som gør, at du er endnu mere attraktiv på jobmarkedet. Det hele handler om at afkorte ledighedsperiode og skaffe dig drømmejobbet!

6 ugers jobrettet uddannelse for ledige – hvad går det ud på?

Med et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb tager du en kort uddannelse – et slags kursus – som du selv har valgt på baggrund af relevans, interesse og faglighed. Forløbet bliver du tildelt af enten din a-kasse eller af dit jobcenter. Du har som ledig dagpengemodtager ret til dette forløb, du skal dog blot gennemføre det indenfor de første 9 måneder af din ledighed. Hvis du er under 25 år, er det under 6 måneder.

Forløbet kan være med til at udvikle dig både fagligt og personligt og give dig en række kompetencer, der gør, at du står stærkere på jobmarkedet.

Hvilke kurser kan man vælge?

Udbuddet af kurser, man kan vælge imellem, er stort. Der findes 6 ugers forløb indenfor alle felter og brancher. Det kan være kurser der omhandler alt lige fra brugen af Microsofts programmer, IT-sikkerhed til programmering. Det kan også omhandle færdigheder indenfor bogføring og regnskab eller omhandle design og kommunikation. Der findes forløb, der matcher alles kompetencer, og derfor kan disse forløb også være gavnende for alle ledige på markedet.

Hvor afvikles disse kurser henne?

Det varierer, hvor kurserne afvikles henne. Nogle af tilbuddene kan tages som e-learning, hvor det foregår online. Det betyder også, at du er uafhængig af tid og sted. Det giver dig et stort stillerum, frihed under ansvar og ikke mindst mange muligheder, hvor begrænsninger bestemt ikke er på tale. Nogle af forløbene afvikles dog med fysisk tilstedeværelse. Det gør de i København og Aarhus.

Hvordan foregår undervisningen?

Når der er tale om fysisk undervisning, vil man typisk have undervisning fem dage i ugen. I København har de indrettet nye og moderne lokaler i det nordvestlige kvarter af hovedstaden. Fordelen ved den fysiske undervisning er netop også, du får mulighed for at møde nye mennesker og blive en del af deres netværk.